LÖSBLAD/FLYGBLAD

Riktigt billiga lösblad i stora och små upplag.


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
DINA MÖJLIGHETER
Papperstyp/Innehållet << 1 x 1.800 st. 1 x 1.900 st. 1 x 2.000 st. 1 x 2.500 st. 1 x 3.000 st.>>
90g Offsettpapper 1.656 1 1.690 1 1.728 1 1.914 1 2.100 1
120g Offsettpapper 1.696 1 1.731 1 1.773 1 1.967 1 2.162 1
200g Offsettpapper 1.960 1 2.013 1 2.066 1 2.334 1 2.605 1
300g Offsetpapper 2.004 1 2.060 1 2.115 1 2.401 1 2.682 1
135g Återvunnet papper 1.810 1 1.857 1 1.905 1 2.136 1 2.360 1
250g Återvunnet papper 2.069 1 2.136 1 2.194 1 2.496 1 2.795 1
130g Silk-papper 1.251 3 1.288 3 1.322 3 1.496 3 1.677 3
170g Silk-papper 1.297 3 1.333 3 1.371 3 1.557 3 1.749 3
250g Silk-papper 1.379 3 1.420 3 1.465 3 1.677 3 1.887 3
350g Silk-papper 1.568 3 1.620 3 1.675 3 1.939 3 2.204 3
260g Chromocard 1.952 3 2.013 3 2.063 3 2.339 3 2.610 3
275g Gmund Verge White 7.853 1 8.234 1 8.614 1 10.522 1 12.434 1
275g Gmund Verge Creme 7.853 1 8.234 1 8.614 1 10.522 1 12.434 1
0,125 mm tjockt plastark 3.225 1 3.340 1 3.469 1 4.088 1 4.715 1
0,250 mm tjockt plastark 4.410 1 4.594 1 4.792 1 5.737 1 6.694 1
Visa st. pris
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck, 4: Storformat, 5: Rotationstryck, 6: Inkjet

InDesign-mallar lösblade

A0 A3 A6 B1 M65
A1 A4 A7 B2
A2 A5 B0 B3